Powered by Smartsupp
X

Rozwiązuje sprawy finansowe

na rzecz klientów fizycznych, firm, Sądów, jednostek Policji i Prokuratury. Specjalizuje się w wycenie firm, wartości niematerialnych.
Szybki kontakt
Piotr Sulewski Biegły skarbowy

W czym mogę ci pomóc?

Zapewniam konkretną wiedzę specjalistyczną popartą licznymi, pisemnymi referencjami oraz dostosowanie usług do Twoich indywidualnych potrzeb, np. podział firmy. Moje  usługi są dostępne w przystępnych cenach – średni koszt wyceny firmy to 3000 zł netto, a czas realizacji ekspertyzy to 10 dni roboczych. Wszystkie usługi objęte są klauzulą poufności.  Zobacz w jakich obszarach przydatna jest moja ekspertyza:

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa jest procesem określania wartości firmy na podstawie różnych czynników, takich jak jej zyski, aktywa, rynek, konkurencja i ryzyko. Wycena przedsiębiorstwa może być wykorzystana do różnych celów, takich jak sprzedaż, fuzja, przejęcie, inwestycja lub planowanie sukcesji. Istnieje wiele metod wyceny przedsiębiorstwa, takich jak metoda dochodowa, metoda aktywów, metoda porównawcza lub metoda oparta na przepływach pieniężnych.

Zobacz szczegóły oferty

Wycena wartości niematerialnych

Wycena wartości niematerialnych jest procesem określania wartości aktywów, które nie mają fizycznej postaci, takich jak marki, patenty, licencje czy know-how. Wycena wartości niematerialnych jest ważna zarówno dla celów rachunkowości, jak i strategicznych, ponieważ pozwala na lepsze zarządzanie i optymalizację zasobów przedsiębiorstwa.

Zobacz szczegóły oferty

Wycena znaku towarowego

Wycena znaku towarowego jest procesem, który polega na określeniu wartości ekonomicznej znaku towarowego na rynku. Wycena znaku towarowego może być potrzebna w różnych sytuacjach, takich jak sprzedaż, licencjonowanie, spory prawne czy planowanie strategiczne. Wycena znaku towarowego wymaga analizy wielu czynników, takich jak rozpoznawalność, reputacja, zasięg geograficzny, rynek docelowy, konkurencja czy przyszłe możliwości rozwoju znaku towarowego.

Zobacz szczegóły oferty

Wycena dla potrzeb sądowych

Wycena dla potrzeb sądowych jest usługą, która polega na określeniu wartości majątku lub praw majątkowych w związku z toczącym się postępowaniem sądowym. Wycena taka może być potrzebna np. w sprawach o podział majątku, odszkodowania, spadki, czy egzekucje. Wycena dla potrzeb sądowych musi być wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego, który posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Wycena dla potrzeb sądowych powinna być oparta na obowiązujących przepisach prawa, zasadach rachunkowości i metodach wyceny.

Zobacz szczegóły oferty

Liczby mają znaczenie

Na potwierdzenie swojego doświadczenia kilka liczb

0
Rozpraw sądowych
0+
Zadowolonych klientów
0
Lat doświadczenia

Masz pytania?

Prosimy o wypełnienie formularza zapytania o indywidualną wycenę dla Państwa sprawy prawnej. W ciągu 24 godzin prześlemy Państwu kilka opcji do wyboru. Jeśli jesteście Państwo naszymi pierwszymi klientami, możecie skorzystać z bezpłatnej konsultacji.

Porozmawiajmy