Powered by Smartsupp
X

O mnie

Piotr Sulewski to rzeczoznawca majątkowy wpisany na listę biegłych skarbowych przy Krajowej Administracji Skarbowej w Łodzi pod numerem 87, z ponad 8-letnim doświadczeniem w zawodzie. W tym czasie brał udział w blisko 210 rozprawach sądowych, gdzie jako biegły dostarczał opinii z zakresu wyceny przedsiębiorstw, wartości niematerialnych, wartości znaków towarowych oraz marketingu. Jednym z wyznaczników mojej pracy jest precyzyjne określenie kosztów i czasu sporządzenia opinii. Gwarantuje dotrzymanie terminu lub zwrot środków.

Wiedza i doświadczenie

Jedną z podstawowych wartości, jakimi Piotr Sulewski kieruje się w życiu, jest nieustanny rozwój zawodowy i pozostawanie na bieżąco z aktualnymi trendami. Stawia na stałe zdobywanie wiedzy, która pomaga mu w poszerzaniu swoich kompetencji, a co za tym idzie, oferowaniu usług, jak najlepiej dopasowanych do potrzeb klientów.

Studia Master of Business Administration

Ukończył studia Master of Business Administration (MBA) na uczelni Łazarskiego w Warszawie. Jest także absolwentem studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu „Badań i analiz
marketingowych” oraz „Strategicznego zarządzania sprzedażą i zespołem sprzedaży”. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się w licznych publikacjach oraz czasopismach, takich jak Forbes, Interia Biznes, Rzeczpospolita i Business Insider.

Agencja WHM

W 2011 roku otworzył agencję marketingową Warsaw Media House, której CEO pozostaje do dziś, sukcesywnie powiększając zespół, portfolio oraz zyskując kolejne referencje klientów. To praktyczne doświadczenie w prowadzeniu agencji pomaga mu w wyborze najlepszych metod wyceny wartości niezbędnych do potrzeb sądowych i nie tylko. Swoim klientom oferuje m.in.:

  • Wycenę wartości przedsiębiorstwa;
  • Wycenę wartości niematerialnych;
  • Wycenę znaku towarowego;
  • Wyceny dla potrzeb sądowych (podział majątku, odszkodowania, spadki, egzekucje).

Lata doświadczenia

  • Od 2021 biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie;
  • Od 2023 biegły skarbowy przy Krajowej Administracji Skarbowej;
  • Od 2023 biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
  • Od 2024 biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie;
  • 0 podważonych opinii sądowych i skarbowych.

Dlaczego warto skorzystać z wyceny rzeczoznawcy majątkowego?

Jako doświadczony rzeczoznawca majątkowy Piotr Sulewski oferuje swoim klientom profesjonalne wyceny poparte odpowiednimi metodami wyceny, zasadami rachunkowości oraz przepisami prawa. Przed dokonaniem wyceny dokładnie zapoznaje się ze sprawą, wszystkimi dokumentami oraz celami, które przyświecają wykonaniu wyceny. Potwierdzeniem jego wysokiej rzetelności pracy jest powołanie do funkcji biegłego skarbowego w Krajowej Administracji Sadowej w Łodzi – numer wpisu 87. Taka analiza pozwala wybrać najlepszą metodę wyceny danego aktywa. Inne metody (posiadające różnie rozłożone akcenty) wykorzystuje się bowiem do wyceny wartości przedsiębiorstwa i jej aktywów finansowych, a inne do wyceny know-how, licencji czy patentów nie posiadających postaci fizycznej. Warto pamiętać o tym, że wycenę wartości niematerialnych i znaków towarowych najczęściej przeprowadza się z wykorzystaniem metody porównawczej, co wymaga niezwykłej staranności oraz dużego doświadczenia w analizowaniu podobnych sytuacji handlowych i inwestycyjnych.

 

Komu pomaga rzeczoznawca majątkowy?

8-letnie doświadczenie Piotra Sulewskiego zarówno praktyczne, jak i teoretyczne pomaga mu w przygotowaniu starannych analiz i wykonaniu dokładnej, obiektywnej analizy. Z usług rzeczoznawcy majątkowego warto skorzystać zawsze przed podjęciem decyzji inwestycji, spraw związanych z kupnem/sprzedażą aktyw finansowych w przedsiębiorstwie (w tym szczególnie nieruchomości), a także w celu poznania realnej wartości posiadanych dóbr. Taka ekspertyza bywa przydatna również, jako dowód w postępowaniu sądowym lub skarbowym.
Nie bez przyczyny z usług rzeczoznawcy majątkowego korzystają nie tylko osoby prywatne, ale także liczne przedsiębiorstwa, spółdzielnie, a nawet urzędy miast i gmin. Odpowiednio wykonana ekspertyza posiada ogromne znaczenie dla przebiegu danej sprawy oraz realizacji zamierzonych celów. W sytuacji gdy na rzeczoznawcę majątkowego wybiera się osobę posiadającą status biegłego skarbowego, można mieć pewność, że ekspertyza zostanie wykonana z dochowaniem rzetelności oceny analizowanego materiału.

 

Biegły skarbowy rzeczoznawca majątkowy

Jego biegły skarbowy rzeczoznawca majątkowy przy Krajowej Administracji Sądowej w Łodzi Piotr Sulewski jest także powoływany przez sąd do wydania opinii w sprawach związanych z wyceną wartości przedsiębiorstwa (w tym wyceny wartości niematerialnych oraz znaków towarowych). Taka opinia w znaczący sposób wpływa na wynik postępowań toczących się w sądzie pomiędzy stronami i może okazać się kluczowym dowodem w sprawie. Oprócz pełnienia funkcji biegłego skarbowego Piotr Sulewski został również powołany przez Prezesa Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, na stanowisko biegłego sądowego w dziedzinie marketingu i analiz marketingowych, co jest dodatkowym potwierdzeniem jego profesjonalizmu i zaufania publicznego.