Powered by Smartsupp
X

Wycena dla potrzeb sądowych

Wycenę dla potrzeb sądowych może przeprowadzić jedynie uprawniony do tego biegły sądowy. Takim biegłym jest Piotr Sulewski – rzeczoznawca majątkowy z 8-letnim doświadczeniem. Na swoim koncie posiada on ponad 210 spraw sądowych. Wycena dla potrzeb sądowych jest jedną z usług, które oferuje. Jego rolą w tym zakresie jest wydawanie opinii na rzecz Sądu lub Krajowej Administracji Skarbowej.

Kiedy jest potrzebna wycena dla potrzeb sądowych?

Wycena dla potrzeb sądowych może być potrzebna w wielu sprawach sądowych oraz przy postępowaniach toczących się przy Krajowej Administracji Sądowej. Warto wtedy skorzystać z usług doświadczonego rzeczoznawcy majątkowego, który posiada doświadczenie w wycenach majątku oraz praw majątkowych opartych o różne metody wyceny. Daje to gwarancję rzetelnej i jak najbardziej obiektywnie przeprowadzonej wyceny.

1
Wycena patentu

Z perspektywy przedsiębiorstwa, patent jest wartością niematerialną, którą umieszcza się w ewidencji księgowej. W sprawach sądowych lub przed Krajową Administracją Skarbową dotyczących wyceny patentu często powołuje się biegłego skarbowego w celu określenia jego realnej wartości z punktu widzenia właściciela patentu, typowego nabywcy lub specyficznego wykorzystania.

2
Wycena znaku towarowego

Pomoc rzeczoznawcy majątkowego jest niezbędna także przy wycenie wartości znaku towarowego. Opinia biegłego sądowego była niezbędna przy sprawach sądowych lub w sporach z Krajową Administracją Skarbową. W praktyce rozróżnia się wycenę techniczną (wykonywaną na potrzeby sprawozdań finansowych i planowania podatkowego) oraz wycenę handlową (wykonywaną na potrzeby zarządzania marką).

3
Wycena przedsiębiorstwa

Wycenę przedsiębiorstwa można przeprowadzić w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub w sporach z Krajową Administracją Skarbową. Ekspertyza biegłego skarbowego rzeczoznawcy majątkowego często jest niezbędna przy toczących się postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, czy też określeniu realnej wartości przedsiębiorstwa na rynku.

4
Wycena marki

Wycena marki dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego posiadającego status biegłego sądowego może być niezbędnym i niezwykle ważnym dowodem w sprawach sądowych przeciwko firmom bezprawnie wykorzystujących markę. Jest to również stosowny argument przedsiębiorstwa w razie oskarżenia o uzyskanie wysokiego udziału w rynku na skutek stosowania nieuczciwych praktyk handlowych.

Jak przeprowadzę się wycenę dla potrzeb sądowych?

Rzeczoznawca majątkowy przeprowadza wycenę dla potrzeb sądowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, zasady rachunkowości i metody wyceny. Ekspertyzy wykonuje się na rzecz Sądu lub Krajowej Administracji Skarbowej. Są one wykorzystywane zarówno w sprawach sądowych pomiędzy przedsiębiorcami (np. w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji), jak i pomiędzy przedsiębiorcami i organami publicznymi (np. w sprawach dotyczących należności podatkowych).
Wybór metody wyceny zależy przede wszystkim od tego, co jest podmiotem poddanym wycenie. Wyróżnia się przede wszystkim:

1
Metodę porównawczą
2
Metodę kosztową
3
Metodę dochodową
4
Metodę mieszaną

Skorzystaj z wyceny biegłego sądowego rzeczoznawcy majątkowego

Jeśli potrzebują Państwo rzetelnej i profesjonalnej analizy przeprowadzonej przez doświadczonego rzeczoznawcę majątkowego wpisanego na listę biegłych skarbowych, zapraszamy do kontaktu oraz skorzystania z pierwszej, bezpłatnej konsultacji. Oferujemy szybką i rzetelną wycenę, wykonaną na podstawie odpowiednio dobranych metod wyceny.

Porozmawiajmy