Powered by Smartsupp
X

Wycena znaku towarowego

Znak towarowy to oznaczenie handlowe służące do identyfikacji usług lub produktów konkretnego przedsiębiorcy. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie „Prawo własności intelektualnej” znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Jego wartość jest jedną ze składowych wartości przedsiębiorstwa. Sam znak towarowy natomiast jest jednym z najważniejszych elementów związanych z budowanie wizerunku marki i jej rozpoznawalności na rynku.

Co może być znakiem towarowym?

Zgodnie z najnowszymi regulacjami Urzędu Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej znaki towarowe można podzielić na trzy grupy.

1
Znaki indywidualne

Mające służyć do odróżnienia towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od innego przedsiębiorstwa.

2
Znaki wspólne

Pozwalające odróżnić towary i usługi grupy przedsiębiorstw lub członków stowarzyszenia od towarów i usług konkurencji.

3
Znaki certyfikujące

Stosuje się je, aby wskazać, że towary lub usługi odpowiadają wymogom certyfikacyjnym instytucji, lub organizacji certyfikującej.

W praktyce oznacza to, że za znak towarowy uznaje się logo marki, hologramy, rysunek, sygnety będące częścią firmowego logo lub grafiki, a nawet słowo – nazwa marki (bez dodatkowej szaty graficznej). Za znaki towarowe słowno-graficzne uznaje się kombinację np. grafika lub rysunek ze wkomponowaną nazwą firmy.

Kiedy należy dokonać wyceny znaku towarowego?

Wycena znaku towarowego może przydać się w wielu różnych sytuacjach związanych z budowaniem wizerunku marki i podejmowania działań strategicznych związanych z rozwojem przedsiębiorstwa. Wśród nich należy wymienić m.in.:

1
Dokonywanie transakcji kupna/sprzedaży
2
Optymalizacja podatkowa
3
Udzielenie licencji na korzystanie ze znaku towarowego
4
Likwidacji lub restrukturyzacji przedsiębiorstwa
5
Planowanie strategiczne przyszłych działań marki
6
Wnoszenie aportem

Wyceny znaku towarowego przygotowuje się również na potrzeby procesów sądowych. Piotr Sulewski jest biegłym skarbowym przy Krajowej Administracji Skarbowej w Łodzi, który przygotowuje takie wyceny. Na swoim koncie posiada on już ponad 210 spraw sądowych związanych z wyceną znaku towarowego oraz wyceną przedsiębiorstw.

Co należy uwzględnić przy wycenie znaku towarowego?

Wartość znaku towarowego zależna jest od wielu czynników. Dokonując wyceny znaku towarowego, należy wziąć pod uwagę między innymi: rozpoznawalność marki, jej reputację, zasięg geograficzny, rynek docelowy, konkurencje czy przyszłe możliwości rozwoju znaku towarowego. Jeśli wyceny dokonuje się na potrzeby wniesienia wartości znaku towarowego do aktywów firmy, należy uwzględnić wartość początkową znaku towarowego (cenę, za jaką został nabyty).

W zależności od tego, na potrzeby jakich celów dokonuje się wyceny znaku towarowego,stosuje się do tego różne metody. Można tutaj wyodrębnić:

  1. Metody kosztowe wyceny znaku towarowego – wartość znaku towarowego określa się tutaj na podstawie kosztów, które należałoby ponieść, aby korzyści z używania danego znaku towarowego w przyszłości pokrywały się z korzyściami, które on obecnie przynosi. Taką wycenę można oprzeć na koszcie reprodukcji lub koszcie zastąpienia.
  2. Metody rynkowe wyceny znaku towarowego – wartość znaku towarowego ustalana jest na podstawie porównania tego znaku z podobnymi znakami, które w przeszłości zostały sprzedane. Odmianą tej metody jest wycena marki na podstawie ekonomicznej wartości produktu. Oblicza się tutaj tak zwaną premię cenową, czyli koszt, który klienci są w stanie ponieść tylko za to, aby kupić produkt lub wybrać usługę tej, konkretnej marki.
  3. Metody dochodowe wyceny znaku towarowego – należą do najbardziej popularnych metod wyceny wartości znaku towarowego. W tej podgrupie wyróżnić można następujące metody wyceny:
    • Metoda mnożnikowa
    • Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych
    • Metoda zakładająca zwolnienie z opłat licencyjnych

Jako że każda z wyżej wymienionych metod ma swoje ograniczenia (np. większość transakcji związanych z kupnem/sprzedażą marki są objęte tajemnicą handlową, co ogranicza metodę rynkową), przyjmuje się, że należy skorzystać przynajmniej z dwóch metod, aby uzyskać w pełni wiarygodną, rzetelną i najbardziej obiektywną wycenę wartości znaku towarowego. Warto zdecydować się na ten krok, ponieważ znając wartość swojego znaku towarowego, możesz podejmować lepsze strategiczne działania związane z rozwojem swojego przedsiębiorstwa tj. licencjonowanie nazwy.

Skorzystaj z wyceny biegłego sądowego rzeczoznawcy majątkowego

Jeśli potrzebują Państwo rzetelnej i profesjonalnej analizy przeprowadzonej przez doświadczonego rzeczoznawcę majątkowego wpisanego na listę biegłych skarbowych, zapraszamy do kontaktu oraz skorzystania z pierwszej, bezpłatnej konsultacji. Oferujemy szybką i rzetelną wycenę, wykonaną na podstawie odpowiednio dobranych metod wyceny.

Porozmawiajmy