Jak wyliczyć wartość firmy?

Jak wyliczyć wartość firmy? Ocenianie wartości firmy jest kluczowym elementem w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie istotnym przy sprzedaży biznesu, pozyskiwaniu inwestorów, czy w przypadku fuzji i przejęć. Proces ten opiera się na zrozumieniu zarówno tangiblów (majątku trwałego), jak i intangiblów (wartości niematerialnych i prawnych). Metody wyceny mogą się różnić w zależności od celu wyceny, rodzaju […]

Zobacz więcej