Wycena usług IT

Wycena usług IT W ostatnich latach obserwujemy znaczący wzrost liczby sporów sądowych pomiędzy firmami a dostawcami usług IT. Podstawowym źródłem tych konfliktów jest nie wykonanie powierzonych prac w pełnym zakresie. Dostawcy usług IT często zostają oskarżeni o nie dostarczenie projektów zgodnie z pierwotnymi wymaganiami lub nieprzestrzeganie ustalonych terminów. Taka sytuacja prowadzi do poważnych problemów dla […]

Zobacz więcej