Wycena wartości niematerialnych: patent

Wycena wartości niematerialnych: patent  Współczesny rynek charakteryzuje się rosnącą liczbą przedsiębiorców, którzy dysponują różnego rodzaju wartościami niematerialnymi, takimi jak licencje czy patenty. Te aktywa, często będące kluczowym elementem strategii biznesowych, mają znaczący wpływ na generowanie przychodów. Patent, będący formalnym uznaniem innowacji, może stać się istotnym źródłem dochodu dla firmy, zwłaszcza gdy jego zastosowanie znajduje szerokie […]

Zobacz więcej