Sprzedaż udziału w firmie

Sprzedaż udziału w firmie Decyzja o sprzedaży udziałów w firmie stanowi znaczący krok dla każdego przedsiębiorcy. Często jest to decyzja emocjonalna, ale przede wszystkim musi być oparta na solidnych fundamentach biznesowych. Sprzedaż udziałów może być podyktowana różnymi przyczynami – od potrzeby inwestycji w nowe projekty, przez zmianę strategii biznesowej, po osobiste powody. Niezależnie od motywów, […]

Zobacz więcej

Jak ustalić wartość firmy?

Jak ustalić wartość firmy? Ustalenie wartości firmy jest kluczowym krokiem dla właścicieli biznesów, inwestorów oraz potencjalnych kupców. Proces ten, znany jako wycena przedsiębiorstwa, pozwala na obiektywną ocenę ekonomicznej wartości spółki, uwzględniając jej potencjał zyskowności, aktywa, długoterminowe perspektywy rozwoju oraz pozycję na rynku. Metody wyceny są różnorodne i mogą obejmować analizę porównawczą, metodę przepływów pieniężnych zdyskontowanych […]

Zobacz więcej

Co to jest metoda DCF?

Co to jest metoda DCF? Metoda DCF (Discounted Cash Flow, czyli przepływy pieniężne zdyskontowane) to fundament oceny wartości przedsiębiorstwa, wykorzystywana zarówno przez analityków finansowych, jak i inwestorów na całym świecie. Kluczowym założeniem tej metody jest przekonanie, że wartość firmy jest równa sumie wszystkich przyszłych przepływów pieniężnych, które zostaną przez nią wygenerowane, przeliczonych na dzisiejszą wartość. […]

Zobacz więcej

Wycena udziałów w firmie

Wycena udziałów w firmie Wycena udziałów w firmie stanowi kluczowy element procesu inwestycyjnego, zarówno dla właścicieli i potencjalnych inwestorów, jak i dla samych przedsiębiorstw. Jest to proces kompleksowy, wymagający dogłębnej analizy finansowej, operacyjnej oraz strategicznej firmy, a jego celem jest określenie rzeczywistej wartości udziałów. Wycena ta opiera się na przyszłych przepływach pieniężnych, aktywach i potencjalnym […]

Zobacz więcej

Badanie Due Diligence

Badanie Due Diligence  Badanie due diligence finansowe to kluczowy etap w procesach inwestycyjnych, fuzji i przejęć. Jest to dogłębna analiza finansowa przedsiębiorstwa, która ujawnia realną kondycję finansową firmy, identyfikuje ryzyka i ocenia wartość inwestycyjną. W naszym artykule przybliżymy istotę due diligence finansowego, podkreślając jego rolę w trafnym ocenianiu inwestycji i minimalizacji ryzyka. Skupimy się na […]

Zobacz więcej

Wycena spółki jawnej

Wycena spółki jawnej Wycena spółki jawnej to proces, który wymaga dogłębnej analizy i zrozumienia specyfiki tego rodzaju przedsiębiorstw. Charakterystyczne dla spółki jawnej jest to, że wszyscy wspólnicy odpowiadają za zobowiązania firmy bez ograniczeń, co stanowi istotny element do rozważenia przy wycenie. Wycena spółki jawnej jest kluczowa w wielu sytuacjach – od negocjacji z potencjalnymi inwestorami, […]

Zobacz więcej