Wycena badań do PARP

Wycena badań do PARP Wycena badań do PARP to kluczowy element dla firm realizujących projekty współfinansowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Wartości niematerialne, takie jak wyniki badań naukowych, innowacyjne technologie czy know-how, często stanowią znaczącą część takich projektów. Aby prawidłowo oszacować ich wartość, niezbędna jest pomoc biegłego skarbowego. Ekspercka wycena umożliwia nie tylko precyzyjne […]

Zobacz więcej