Program IT jako wartość niematerialna

Program IT jako wartość niematerialna Programy IT, jako wartości niematerialne, odgrywają istotną rolę w strukturze aktywów przedsiębiorstw. Rozwój technologiczny umacnia pozycję oprogramowania jako kluczowego elementu wpływającego na efektywność, innowacyjność i konkurencyjność na rynku. W kontekście rachunkowości, aktywa niematerialne stanowią wyzwanie w ocenie i bilansowaniu. Niniejszy artykuł koncentruje się na analizie, jak oprogramowanie kształtuje wartość firmy, […]

Zobacz więcej