Jak obliczyć ślad węglowy w firmie?

Jak obliczyć ślad węglowy w firmie? W obliczu narastających wyzwań związanych ze zmianą klimatu, Unia Europejska nakłada na firmy działające na jej terytorium, w tym w Polsce, nowe wymogi dotyczące redukcji śladu węglowego. Te regulacje mają na celu przyspieszenie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i są częścią szerszej strategii UE mającej na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej […]

Zobacz więcej