Wycena systemów IT

Wycena systemów IT Coraz więcej firm decyduje się na automatyzację procesów biznesowych. Ten krok często jest efektem inspiracji po szkoleniach lub na podstawie rekomendacji branżowych ekspertów. Kluczowym elementem w procesie automatyzacji jest osiągnięcie konkretnej korzyści, przede wszystkim finansowej. Inwestycje w systemy IT mają na celu efektywniejsze zarządzanie, redukcję kosztów oraz zwiększenie konkurencyjności firmy. Niestety, każda […]

Zobacz więcej

Wycena usług IT

Wycena usług IT W ostatnich latach obserwujemy znaczący wzrost liczby sporów sądowych pomiędzy firmami a dostawcami usług IT. Podstawowym źródłem tych konfliktów jest nie wykonanie powierzonych prac w pełnym zakresie. Dostawcy usług IT często zostają oskarżeni o nie dostarczenie projektów zgodnie z pierwotnymi wymaganiami lub nieprzestrzeganie ustalonych terminów. Taka sytuacja prowadzi do poważnych problemów dla […]

Zobacz więcej