Podział firmy do rozwodu

Podział firmy do rozwodu W procesie podziału firmy w przypadku rozwodu kluczową rolę odgrywa biegły skarbowy, którego zadaniem jest dokładna ocena wartości majątku przedsiębiorstwa. Funkcjonując jako niezależny ekspert, biegły skarbowy dokonuje szczegółowej analizy finansowej i majątkowej firmy, uwzględniając jej aktywa, pasywa oraz bieżącą kondycję finansową. W ten sposób zapewnia rzetelną i sprawiedliwą podstawę do podziału […]

Zobacz więcej

Spór o znak towarowy

Spór o znak towarowy Spór o znak towarowy wśród wspólników może prowadzić do poważnych komplikacji i napięć w firmie. Znaki towarowe oraz marki są nie tylko narzędziami identyfikacji produktów i usług, ale także wartościowymi aktywami, które mogą przyciągać klientów i generować zyski. W sytuacji, gdy wspólnicy mają różne wizje dotyczące sposobu wykorzystania tych zasobów, pojawiają […]

Zobacz więcej