Uwagi do opinii biegłego

Uwagi do opinii biegłego Współpraca pomiędzy klientem a biegłym skarbowym odgrywa kluczową rolę w procesie audytu finansowego, gwarantując rzetelność i transparentność wyników. Niezależnie od tego, jak dobrze jest zorganizowana ta współpraca, mogą pojawić się uwagi do opinii biegłego. Ważne jest, aby pamiętać, że każda opinia, nawet ta przygotowana przez najbardziej doświadczonego eksperta, może być przedmiotem […]

Zobacz więcej

Czy można podważyć opinię biegłego?

Czy można podważyć opinię biegłego? W obliczu prawnych rozstrzygnięć, często kluczową rolę odgrywa opinia biegłego skarbowego. Jednakże, ważne jest podkreślenie, że każda taka analiza może być przedmiotem dyskusji, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, iż w dziedzinie finansów istnieje ponad 70 metod badawczych. To bogactwo narzędzi daje podstawy do zastanowienia się nad subiektywnym charakterem wyboru metody […]

Zobacz więcej

Jak wycenić usługę reklamową?

Jak wycenić usługę reklamową? W kontekście rozstrzygania sporów sądowych dotyczących usług reklamowych, jednym z najbardziej złożonych aspektów jest wycena tych usług. Ta problematyka często wymaga wsparcia ze strony biegłego sądowego, który posiada specjalistyczną wiedzę w tej dziedzinie. Wycena usług reklamowych w przypadkach sądowych jest wyjątkowo skomplikowana z powodu ich niematerialnego charakteru i zmiennego wpływu na […]

Zobacz więcej

Wycena kursu online do sprzedaży przez inny podmiot

Wycena kursu online do sprzedaży przez inny podmiot  Kurs online, który od 2020 roku przyniósł dochód przekraczający 1 milion złotych, staje się przedmiotem zainteresowania innych podmiotów rynkowych. Z punktu widzenia finansowego, ocena wartości rynkowej tego produktu edukacyjnego wymaga dogłębnej analizy. Jeden dostęp do kursu kosztuje obecnie 999 zł brutto, co stanowi istotny parametr w procesie […]

Zobacz więcej