Co to jest metoda DCF?

Co to jest metoda DCF? Metoda DCF (Discounted Cash Flow, czyli przepływy pieniężne zdyskontowane) to fundament oceny wartości przedsiębiorstwa, wykorzystywana zarówno przez analityków finansowych, jak i inwestorów na całym świecie. Kluczowym założeniem tej metody jest przekonanie, że wartość firmy jest równa sumie wszystkich przyszłych przepływów pieniężnych, które zostaną przez nią wygenerowane, przeliczonych na dzisiejszą wartość. […]

Zobacz więcej

Jak wycenić nakłady poniesione na nieruchomość?

Jak wycenić nakłady poniesione na nieruchomość? Wycena nakładów poniesionych na nieruchomość jest kluczowym elementem w procesie inwestycyjnym, zarówno dla właścicieli, jak i potencjalnych kupujących. Precyzyjne określenie wartości dokonanych inwestycji pozwala na realistyczną ocenę wartości samej nieruchomości oraz efektywność poniesionych wydatków. Proces ten wymaga jednak dogłębnej analizy oraz zrozumienia różnych czynników, które wpływają na końcową wycenę. […]

Zobacz więcej