Wycena zakładu opieki zdrowotnej

Wycena zakładu opieki zdrowotnej Wycena zakładu opieki zdrowotnej wymaga szczególnej uwagi na elementy, które nie są bezpośrednio mierzalne finansowo, a mają istotny wpływ na wartość całej organizacji. Jednym z takich elementów jest posiadanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), co dla lekarzy i placówek medycznych jest równoznaczne z dostępem do szerokiej bazy pacjentów i gwarancją […]

Zobacz więcej

Wycena firmy lekarza

Wycena firmy lekarza Wycena firmy lekarskiej stanowi kluczowy etap w procesie przekształcenia jednoosobowej praktyki medycznej w spółkę. Jest to niezbędny krok, umożliwiający właściwe określenie wartości przedsiębiorstwa, co jest fundamentem dla dalszych decyzji strategicznych i finansowych. Wycena ta pozwala na identyfikację aktywów oraz potencjału zarobkowego firmy, co jest niezwykle ważne zarówno dla właściciela, jak i potencjalnych […]

Zobacz więcej