Jak wycenić szkodę niematerialną?

Jak wycenić szkodę niematerialną? Wycena szkody niematerialnej stanowi jedno z najbardziej skomplikowanych zadań, przed którymi stoi biegły skarbowy. Szkody te, niewidoczne na pierwszy rzut oka, dotyczą przede wszystkim naruszeń dóbr osobistych, takich jak cierpienie, utrata zdrowia, czy też naruszenie wizerunku. Biegły, wyceniając takie szkody, musi opierać się nie tylko na głębokiej wiedzy prawnej i ekonomicznej, […]

Zobacz więcej

Wycena majątku firmy na potrzeby syndyka

Wycena majątku firmy na potrzeby syndyka W obliczu rosnących wyzwań i zawirowań na rynku, wycena majątku firmy staje się kluczowym elementem procesu restrukturyzacji lub likwidacji przedsiębiorstwa. Istotną rolę w tym zakresie pełni biegły rewident, specjalista od spraw finansowych, którego wiedza i doświadczenie są nieocenione przy dokonywaniu precyzyjnych i obiektywnych ocen wartości aktywów firmy. Jego zadaniem […]

Zobacz więcej