Wycena spółki na potrzeby syndyka

Wycena spółki na potrzeby syndyka Wycena spółki na potrzeby syndyka jest kluczowym etapem w procesie likwidacji przedsiębiorstwa. Zadaniem syndyka jest maksymalizacja wartości majątku spółki w celu zaspokojenia wierzycieli. W tym kontekście, rzetelna analiza finansowa i ocena wartości aktywów staje się fundamentem efektywnego zarządzania likwidacją. Wycena musi uwzględniać zarówno tangible assets (aktywa materialne), jak i intangible […]

Zobacz więcej