Co to jest EBIDTA?

Co to jest EBIDTA? EBITDA, skrót od Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, jest wskaźnikiem finansowym, który odgrywa kluczową rolę w ocenie efektywności operacyjnej i produktywności przedsiębiorstwa. Używany przez analityków i inwestorów, EBITDA reprezentuje zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji oraz umorzenia. Jego głównym celem jest dostarczenie czystego obrazu zysków operacyjnych firmy, eliminując wpływ […]

Zobacz więcej