Zdyskontowana wartość rezydualna

Zdyskontowana wartość rezydualna Zdyskontowana wartość rezydualna to kluczowy parametr w analizie finansowej, odgrywający istotną rolę w procesie oceny wartości przedsiębiorstwa lub projektów inwestycyjnych. Jest to wartość przyszłych przepływów pieniężnych po zakończeniu prognozowanego okresu, przeliczona na obecną wartość za pomocą odpowiedniej stopy dyskontowej. Wprowadzenie tego elementu do modelu finansowego pozwala na bardziej kompleksowe zrozumienie długoterminowego potencjału […]

Zobacz więcej